قیمت سهام
334.50
تغییر روزانه
0.75%
سالیانه
-78.14%

قیمت روز سال
Polymetal International 334.50 2.50 0.75% -78.14%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%