11/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.8% 3.4%
12/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -7.7% -6.1% ®
07:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -2.1% 0.5% ®
16/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RO
حساب جاری OCT €-765M
06/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
PPI (سالانه) NOV 2.3%
07/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.8%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 6.4%
08/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار DEC -0.2
10:00 AM
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -6.8
10:30 AM
RO
تصمیم نرخ بهره 2.5%
09/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ بیکاری NOV 4%
07:00 AM
RO
موازنه تجاری NOV €-1.96B


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.