30/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار OCT -0.4
10:00 AM
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -9.7
31/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ بیکاری SEP 3.8%
04/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
PPI (سالانه) SEP 3.3%
06/11/2019 واقعی قبلی
02:10 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.4%
02:10 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 8.0%
10:00 AM
RO
تصمیم نرخ بهره 2.5%
11/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
موازنه تجاری SEP €-1.37B
12/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.5%


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.