Ok
width
height
Romania Populationرومانی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 1.90 در صد Sep 2021
نرخ بیکاری جوانان 22.00 22.00 در صد Dec 2021
هزینه های کار 113.07 114.90 امتیاز Dec 2021
حداقل دستمزد 515.26 466.72 EUR / ماه Mar 2022
جمعیت 19.33 19.41 میلیون Dec 2020
استخدام تمام وقت 7419.40 7429.50 هزار Dec 2021
تغییر اشتغال 0.10 -1.20 در صد Dec 2021
بهره وری 134.74 132.40 امتیاز Dec 2021
قسمت مدت زمان اشتغال 247.00 259.50 هزار Dec 2021

رومانی - جمعیت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - جمعیت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
19.33 19.41 23.21 18.32 1960 - 2020 میلیون سالیانه