Ok
width
height
Romania Full Time Employmentرومانی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.00 در صد Dec 2021
نرخ بیکاری جوانان 22.00 22.00 در صد Dec 2021
هزینه های کار 161.63 113.07 امتیاز Mar 2022
حداقل دستمزد 515.26 466.72 EUR / ماه Mar 2022
جمعیت 19.33 19.41 میلیون Dec 2020
بهره وری 139.05 134.74 امتیاز Mar 2022
استخدام تمام وقت 7419.40 7429.50 هزار Dec 2021
تغییر اشتغال 0.10 -1.20 در صد Dec 2021
قسمت مدت زمان اشتغال 247.00 259.50 هزار Dec 2021

رومانی - استخدام تمام وقت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - استخدام تمام وقت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
7419.40 7429.50 8640.40 7228.10 1998 - 2021 هزار سه ماهه
NSA