Romania Employment Rate
width
height
Forecast Data Chart

رومانی کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.90 3.80 8.70 3.80 در صد [+]
افراد شاغل 4980.10 4979.50 8496.00 4095.20 هزار [+]
افراد بیکار 262.00 257.60 1291.30 65.30 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 1.90 5.30 1.70 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 15.40 15.40 25.50 15.30 در صد [+]
هزینه های کار 147.50 161.30 161.30 2.30 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 1.11 1.18 2.14 0.50 در صد [+]
دستمزد 5091.00 5127.00 5127.00 1.02 RON / ماه [+]
دستمزد در تولید 4429.00 4415.00 4429.00 203.00 RON / ماه [+]
حداقل دستمزد 446.02 407.45 446.02 24.53 EUR / ماه [+]
جمعیت 19.52 19.64 23.21 18.32 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.67 60.92 57.92 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 62.92 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 53.90 54.40 67.80 52.70 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2200.00 2200.00 2100.00 RON / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1300.00 1330.00 1330.00 1250.00 RON / ماه [+]
بهره وری 128.30 123.40 172.40 47.30 نقاط شاخص [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 496.90 495.80 1458.10 495.80 هزار [+]
رشد دستمزد 12.90 13.30 283.30 -1.90 در صد [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1240.00 1430.00 1060.00 RON / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2290.00 2880.00 1860.00 RON / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.10 0.00 8.10 -11.60 در صد [+]
نرخ اشتغال 64.20 64.50 69.10 55.40 در صد [+]
استخدام تمام وقت 7732.50 7807.40 8640.40 7228.10 هزار [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - نرخ اشتغال.