Romania Employment Rate
width
height
Forecast Data Chart

رومانی کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.80 3.90 8.70 3.80 در صد [+]
افراد شاغل 4960.30 4930.40 8496.00 4095.20 هزار [+]
افراد بیکار 288.60 0.30 1291.30 0.30 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80 1.80 5.30 1.70 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 15.40 15.40 25.50 15.30 در صد [+]
هزینه های کار 108.00 105.00 142.60 2.30 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 1.20 1.30 2.14 0.50 در صد [+]
دستمزد 4819.00 4837.00 4938.00 1.02 RON / ماه [+]
دستمزد در تولید 4070.00 4099.00 4331.00 203.00 RON / ماه [+]
حداقل دستمزد 446.02 407.45 446.02 24.53 EUR / ماه [+]
جمعیت 19.52 19.64 23.21 18.32 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.67 60.92 57.92 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 62.92 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 66.20 55.70 67.80 52.70 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2200.00 2200.00 2100.00 RON / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1300.00 1330.00 1330.00 1250.00 RON / ماه [+]
بهره وری 172.40 165.10 172.40 47.30 نقاط شاخص [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 495.80 537.10 1458.10 495.80 هزار [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2290.00 2880.00 1860.00 RON / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1240.00 1430.00 1060.00 RON / ماه [+]
تغییر اشتغال -0.10 -0.10 8.10 -11.60 در صد [+]
نرخ اشتغال 64.50 66.20 69.10 55.40 در صد [+]
استخدام تمام وقت 7807.40 7990.20 8640.40 7228.10 هزار [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - نرخ اشتغال.