ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - دستمزد در تولید.


Ok
width
height
Romania Average Monthly Gross Wages in Manufacturing
رومانی کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 4.00 4.00 8.70 3.80 در صد [+]
افراد شاغل 4989.10 4984.30 8496.00 4095.20 هزار [+]
افراد بیکار 259.40 258.70 1291.30 65.30 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50 1.50 5.30 1.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 17.50 17.50 25.50 15.30 در صد [+]
هزینه های کار 116.10 147.50 161.30 2.30 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 1.11 1.11 2.14 0.50 در صد [+]
دستمزد 5196.00 5090.00 5196.00 1.02 RON / ماه [+]
دستمزد در تولید 4568.00 4376.00 4568.00 203.00 RON / ماه [+]
حداقل دستمزد 446.02 446.02 446.02 24.53 EUR / ماه [+]
جمعیت 19.52 19.64 23.21 18.32 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.67 60.92 57.92 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 62.92 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 55.80 53.90 67.80 52.70 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2200.00 2200.00 2100.00 RON / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1300.00 1330.00 1330.00 1250.00 RON / ماه [+]
بهره وری 161.20 128.30 172.40 47.30 امتیاز [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 504.20 556.10 1458.10 495.80 هزار [+]
رشد دستمزد 11.60 12.30 283.30 -1.90 در صد [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1240.00 1430.00 1060.00 RON / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2290.00 2880.00 1860.00 RON / ماه [+]
تغییر اشتغال -0.90 0.80 4.00 -10.40 در صد [+]
نرخ اشتغال 66.70 66.40 69.10 55.40 در صد [+]
استخدام تمام وقت 7978.20 7965.70 8640.40 7228.10 هزار [+]
[+]