بازارها گذشته مرجع
پول 4.29 2019-12
بازار سهام 9810 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.73 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
نرخ بیکاری 4 2019-10
نرخ تورم 3.8 2019-11
نرخ بهره 2.5 2019-11
موازنه تجاری -1969 2019-10
حساب جاری -765 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-10
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 240 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42820 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12536 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11535 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2971 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2531 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9980 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1743 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12816 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-10
افراد شاغل 4984 2019-09
افراد بیکار 261 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 16.2 2019-06
هزینه های کار 116 2019-09
پست های خالی شغلی 1.11 2019-09
دستمزد 5041 2019-09
حداقل دستمزد 446 2019-06
دستمزد در تولید 4317 2019-09
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-06
نرخ اشتغال 66.4 2019-06
استخدام تمام وقت 7966 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 53.9 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 556 2019-06
بهره وری 161 2019-09
رشد دستمزد 12 2019-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-10
اندازه اصل تورم 2.9 2019-10
قیمت تولید 112 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-11
تورم مواد غذایی 4.16 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 2.91 2019-12
عرضه پول M0 72676 2019-10
عرضه پول M1 257246 2019-10
عرضه پول M2 404381 2019-10
عرضه پول M3 404381 2019-10
ترازنامه بانک 515754 2019-10
ذخایر ارزی 38228 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 204118 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-11
نرخ وام 3.5 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1969 2019-10
حساب جاری -765 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 6331 2019-10
واردات 8300 2019-10
بدهی خارجی 108238 2019-09
حواله 856 2019-06
ذخایر طلا 104 2019-12
تولید نفت خام 70 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 493 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 312306 2019-08
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -27172 2019-10
هزینه های دولت 2555 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2018-12
درآمدهای دولت 124771 2019-10
بدهی های دولت 323602 2019-06
هزینه های مالی 151944 2019-10
درخواست پناهندگی 100 2019-06
ارزیابی اعتبار 55 2019-12
مخارج نظامی 4258 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.7 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2019-10
تولید صنعتی -5.1 2019-09
استفاده از ظرفیت 73.1 2019-12
تغییرات موجودی انبار -7659 2019-09
ثبت خودرو 168445 2019-09
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -0.2 2019-11
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 4211 2019-09
سفارشات کارخانه 1.3 2019-08
استخراج معدن -1 2019-09
میزان سفارشات جدید 146 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 41668 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 48993 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 2019-11
قیمت گازوئیل 1.29 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 28.9 2019-09
شاخص مسکن 122 2019-06
جواز ساختمان 3736 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.