گذشته قبلی
پول 4.6 4.6
بازار سهام 12391 12324 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.2 1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2.4 در صد
نرخ بیکاری 5.7 5.7 در صد
نرخ تورم 13.76 10.15 در صد
نرخ بهره 3.75 3 در صد
موازنه تجاری -2572 -2462 EUR - میلیون
حساب جاری -2196 -1807 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 -4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.8 47.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.1 -9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.4 0.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 16 16 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.7 5.7 در صد
افراد شاغل 5026 5016 هزار
افراد بیکار 230 233 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 2 1.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 22 22 در صد
هزینه های کار 113 115 امتیاز
پست های خالی شغلی 0.79 0.92 در صد
دستمزد 6401 6059 RON / ماه
حداقل دستمزد 515 467 EUR / ماه
دستمزد در تولید 5624 5276 RON / ماه
جمعیت 19.33 19.41 میلیون
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.42
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 0.1 -1.2 در صد
نرخ اشتغال 61.9 62.3 در صد
استخدام تمام وقت 7419 7430 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 65.8 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 247 260 هزار
بهره وری 135 132 امتیاز
رشد دستمزد 8.7 7.1 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 13.76 10.15 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 102 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 114 113 امتیاز
اندازه اصل تورم 5 4.6 در صد
قیمت تولید 165 163 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 51.68 43.86 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 2.4 1.9 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 11.7 9.6 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 101 امتیاز
تورم مواد غذایی 13.54 11.2 در صد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 127 124 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 3.74 1.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 87.87 87.87 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16808158 16806950 دوزها
موارد کروناویروس 2907591 2907210 افراد
مرگ و میر کروناویروس 65669 65664 افراد
تختخوابهای ICU 403 416 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.75 3 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.78 5.78 در صد
عرضه پول M0 99331 98827 RON - میلیون
عرضه پول M1 408475 406434 RON - میلیون
عرضه پول M2 569723 567286 RON - میلیون
عرضه پول M3 569723 567286 RON - میلیون
ترازنامه بانک 702631 697424 RON - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 46533 45915 EUR - میلیون
نسبت ذخیره نقدی 5 5 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 265311 257777 RON - میلیون
نرخ بهره سپرده 2 1.5 در صد
نرخ وام 4 3.5 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2572 -2462 EUR - میلیون
حساب جاری -2196 -1807 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 -4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 8226 7050 EUR - میلیون
واردات 10798 9512 EUR - میلیون
بدهی خارجی 135149 137082 EUR - میلیون
حواله 1037 1167 EUR - میلیون
ذخایر طلا 104 104 تن
Crude Oil Imports from Russia 203 115 هزار تن
واردات گاز طبیعی 15485 10743 تراژول
تولید نفت خام 64 64 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 974 842 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 69494 52481
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.8 47.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.1 -9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -21670 -10194 RON - میلیون
هزینه های دولت 2592 2589 RON - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 36.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 49261 34915 RON - میلیون
بدهی های دولت 490953 482492 RON - میلیون
هزینه های مالی 70932 45109 RON - میلیون
درخواست پناهندگی 540 710 افراد
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 5579 4613 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 16 16 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
نرخ مالیات بر فروش 19 19 در صد
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 35 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی -3.9 -1.1 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 -1.2 در صد
تولید صنعتی -0.4 1.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 72 71.8 در صد
تغییرات موجودی انبار -236 -2647 RON - میلیون
ثبت خودرو 112497 126711
سرعت اینترنت 16991 16124 KBps
آدرس های IP 3664561 3646075 IP
اطمینان کسب و کار 1.2 0.1 امتیاز
شاخص رقابتی 64.36 63.46 امتیاز
رتبه رقابتی 51 52
شاخص فساد مالی 45 44 امتیاز
رتبه فساد مالی 66 69
آسانی کسب و کار 55 52
تولید الکتریسیته 4333 4214 گیگاوات ساعت
سفارشات کارخانه 27.4 18.6 در صد
استخراج معدن -2.4 -0.25 در صد
میزان سفارشات جدید 218 185 امتیاز
گذشته قبلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.4 0.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.5 8.8 در صد
هزینه های مصرف کننده 43850 43037 RON - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 54034 53900 RON - میلیون
قیمت گازوئیل 1.65 1.73 USD / لیتر
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 4.5 7.8 در صد
شاخص مسکن 138 134 امتیاز
جواز ساختمان 4390 3542
نرخ مالکیت مسکن 96.1 95.8 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.