بازارها گذشته مرجع
پول 4 2021-01
بازار سهام 10336 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.92 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-09
نرخ بیکاری 5.1 2020-11
نرخ تورم 2.1 2020-12
نرخ بهره 1.25 2021-01
موازنه تجاری -1574 2020-11
حساب جاری -1080 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-11
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
موارد کروناویروس 706475 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 17628 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 645923 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 250 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40330 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13766 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2185 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2377 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9149 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1712 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13080 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2020-11
افراد شاغل 4926 2020-10
افراد بیکار 291 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 19 2020-09
هزینه های کار 121 2020-09
پست های خالی شغلی 0.81 2020-09
دستمزد 5565 2020-11
حداقل دستمزد 461 2020-09
دستمزد در تولید 4922 2020-11
جمعیت 19.41 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -1.9 2020-06
نرخ اشتغال 66 2020-09
استخدام تمام وقت 7706 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 543 2020-06
بهره وری 116 2020-09
رشد دستمزد 7.4 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.4 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2020-12
اندازه اصل تورم 2.5 2020-12
قیمت تولید 111 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.71 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-12
تورم مواد غذایی 3.24 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 1.44 2021-01
عرضه پول M0 87992 2020-11
عرضه پول M1 328697 2020-11
عرضه پول M2 477296 2020-11
عرضه پول M3 477296 2020-11
ترازنامه بانک 598759 2020-11
ذخایر ارزی 42518 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 5 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 209188 2020-11
نرخ بهره سپرده 0.75 2021-01
نرخ وام 1.75 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1574 2020-11
حساب جاری -1080 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 6030 2020-11
واردات 7603 2020-11
بدهی خارجی 119970 2020-11
حواله 815 2020-06
ذخایر طلا 104 2020-09
تولید نفت خام 70 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 319 2020-09
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 24682 2020-10

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -85982 2020-11
هزینه های دولت 2337 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 2019-12
درآمدهای دولت 129185 2020-11
بدهی های دولت 358742 2019-12
هزینه های مالی 215167 2020-11
درخواست پناهندگی 495 2020-08
ارزیابی اعتبار 55 2021-01
مخارج نظامی 4258 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.4 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2020-11
تولید صنعتی -2.1 2020-09
استفاده از ظرفیت 69.3 2020-12
تغییرات موجودی انبار -6813 2020-09
ثبت خودرو 134258 2020-09
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -6.1 2020-12
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 4353 2020-11
سفارشات کارخانه 14.2 2020-09
استخراج معدن -9.3 2020-09
میزان سفارشات جدید 165 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2020-11
هزینه های مصرف کننده 41096 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 49552 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.1 2020-04
قیمت گازوئیل 1.19 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 9.3 2020-11
شاخص مسکن 126 2020-09
جواز ساختمان 3152 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 706475 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 17628 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 645923 2021-01
تختخوابهای ICU 403 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.