بازارها گذشته مرجع
پول 4.14 2021-08
بازار سهام 11811 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.71 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2021-03
نرخ بیکاری 5.2 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.93 2021-08
نرخ تورم 3.94 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9413419 2021-08
نرخ بهره 1.25 2021-07
موازنه تجاری -1773 2021-05
حساب جاری -1613 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.4 2021-05
نرخ مالیات شرکت 16 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 1083478 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 34291 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 1045351 2021-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 249 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43635 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12942 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11665 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28833 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2774 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2229 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9522 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1763 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13573 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2021-06
افراد شاغل 4963 2021-05
افراد بیکار 268 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 21.3 2021-03
هزینه های کار 161 2021-03
پست های خالی شغلی 0.73 2021-06
دستمزد 5695 2021-05
حداقل دستمزد 467 2021-09
دستمزد در تولید 4911 2021-05
جمعیت 19.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -9.4 2021-03
نرخ اشتغال 60.8 2021-03
استخدام تمام وقت 7245 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 315 2021-03
بهره وری 135 2021-03
رشد دستمزد 4.8 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.93 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9413419 2021-08
موارد کروناویروس 1083478 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 34291 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 1045351 2021-08
تختخوابهای ICU 403 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.94 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-05
اندازه اصل تورم 2.4 2021-06
قیمت تولید 123 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.78 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2021-06
تورم مواد غذایی 2.17 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 1.37 2021-08
عرضه پول M0 92854 2021-06
عرضه پول M1 366722 2021-06
عرضه پول M2 519456 2021-06
عرضه پول M3 519456 2021-06
ترازنامه بانک 636069 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 41757 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 5 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 227194 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.75 2021-07
نرخ وام 1.75 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1773 2021-05
حساب جاری -1613 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 5959 2021-05
واردات 7732 2021-05
بدهی خارجی 126984 2021-05
حواله 896 2021-03
ذخایر طلا 104 2021-03
تولید نفت خام 67 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 94 2021-05
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 20424 2021-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -30344 2021-05
هزینه های دولت 2538 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2020-12
درآمدهای دولت 67011 2021-05
بدهی های دولت 358742 2019-12
هزینه های مالی 97356 2021-05
درخواست پناهندگی 790 2021-02
ارزیابی اعتبار 55 2021-08
مخارج نظامی 5579 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 30.3 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.5 2021-05
تولید صنعتی 13.6 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75 2021-09
تغییرات موجودی انبار -38.2 2021-03
ثبت خودرو 125042 2021-03
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -0.1 2021-07
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 4571 2021-05
سفارشات کارخانه 3.1 2021-02
استخراج معدن -8.2 2021-03
میزان سفارشات جدید 162 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.4 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22 2021-05
هزینه های مصرف کننده 42176 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 51455 2021-06
قیمت گازوئیل 1.43 2021-07

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6 2021-05
شاخص مسکن 131 2021-03
جواز ساختمان 4901 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 95.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.