بازارها گذشته مرجع
پول 4.34 2020-01
بازار سهام 10105 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.26 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
نرخ بیکاری 4 2019-11
نرخ تورم 4 2019-12
نرخ بهره 2.5 2020-01
موازنه تجاری -1491 2019-11
حساب جاری -729 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 240 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42820 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12536 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11535 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2971 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2531 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9980 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1743 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12816 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-11
افراد شاغل 4989 2019-10
افراد بیکار 259 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 17.5 2019-09
هزینه های کار 116 2019-09
پست های خالی شغلی 1.11 2019-09
دستمزد 5196 2019-11
حداقل دستمزد 446 2019-12
دستمزد در تولید 4568 2019-11
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.9 2019-09
نرخ اشتغال 66.7 2019-09
استخدام تمام وقت 7978 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 504 2019-09
بهره وری 161 2019-09
رشد دستمزد 11.6 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-12
اندازه اصل تورم 2.9 2019-12
قیمت تولید 112 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-12
تورم مواد غذایی 5.08 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 3 2020-01
عرضه پول M0 73905 2019-11
عرضه پول M1 265447 2019-11
عرضه پول M2 411921 2019-11
عرضه پول M3 411921 2019-11
ترازنامه بانک 523951 2019-11
ذخایر ارزی 37450 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 8 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 198152 2019-11
نرخ بهره سپرده 1.5 2020-01
نرخ وام 3.5 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1491 2019-11
حساب جاری -729 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 5999 2019-11
واردات 7490 2019-11
بدهی خارجی 107103 2019-11
حواله 856 2019-06
ذخایر طلا 104 2019-12
تولید نفت خام 70 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 371 2019-11
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 176455 2019-11
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -34750 2019-11
هزینه های دولت 2555 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2018-12
درآمدهای دولت 137425 2019-11
بدهی های دولت 323602 2019-06
هزینه های مالی 172174 2019-11
درخواست پناهندگی 225 2019-10
ارزیابی اعتبار 55 2020-01
مخارج نظامی 4258 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.7 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-11
تولید صنعتی -4.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 73.1 2019-12
تغییرات موجودی انبار -7659 2019-09
ثبت خودرو 168445 2019-09
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-12
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 4901 2019-11
سفارشات کارخانه -1.1 2019-11
استخراج معدن -5.4 2019-11
میزان سفارشات جدید 149 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 2019-11
هزینه های مصرف کننده 41668 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 49324 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.6 2019-12
قیمت گازوئیل 1.31 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 24 2019-11
شاخص مسکن 124 2019-09
جواز ساختمان 3423 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.