بازارها گذشته مرجع
پول 4.29 2019-10
بازار سهام 9511 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.21 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-06
نرخ بیکاری 3.8 2019-08
نرخ تورم 3.5 2019-09
نرخ بهره 2.5 2019-10
موازنه تجاری -1365 2019-08
حساب جاری -1056 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 240 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42773 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11681 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11535 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3049 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2507 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10048 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1751 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12853 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-08
افراد شاغل 4980 2019-06
افراد بیکار 264 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 16.2 2019-06
هزینه های کار 148 2019-06
پست های خالی شغلی 1.11 2019-06
دستمزد 4981 2019-08
حداقل دستمزد 446 2019-06
دستمزد در تولید 4315 2019-08
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-06
نرخ اشتغال 66.4 2019-06
استخدام تمام وقت 7732 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 53.9 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 497 2019-03
بهره وری 128 2019-06
رشد دستمزد 12 2019-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-08
اندازه اصل تورم 3.2 2019-08
قیمت تولید 111 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.25 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-09
تورم مواد غذایی 4.07 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 2.89 2019-10
عرضه پول M0 72840 2019-08
عرضه پول M1 250282 2019-08
عرضه پول M2 396300 2019-08
عرضه پول M3 396300 2019-08
ترازنامه بانک 505010 2019-08
ذخایر ارزی 39963 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 207148 2019-08
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-09
نرخ وام 3.5 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1365 2019-08
حساب جاری -1056 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 5003 2019-08
واردات 6369 2019-08
بدهی خارجی 107611 2019-07
حواله 856 2019-06
ذخایر طلا 104 2019-09
تولید نفت خام 70 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 742 2019-08
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 301092 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -21042 2019-08
هزینه های دولت 2274 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2018-12
درآمدهای دولت 97846 2019-08
بدهی های دولت 323602 2019-06
هزینه های مالی 118888 2019-08
درخواست پناهندگی 100 2019-06
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 4258 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.6 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-08
تولید صنعتی -4.1 2019-08
استفاده از ظرفیت 74.7 2019-09
تغییرات موجودی انبار -5951 2019-06
ثبت خودرو 147972 2019-06
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -0.4 2019-09
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 4963 2019-07
سفارشات کارخانه 1.3 2019-08
استخراج معدن -8.5 2019-08
میزان سفارشات جدید 127 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8 2019-08
هزینه های مصرف کننده 41246 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 48516 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.7 2019-09
قیمت گازوئیل 1.29 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 39.5 2019-07
شاخص مسکن 122 2019-06
جواز ساختمان 3766 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.