بازارها گذشته مرجع
پول 4.28 2020-07
بازار سهام 8523 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.02 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
نرخ بیکاری 5.2 2020-05
نرخ تورم 2.3 2020-05
نرخ بهره 1.75 2020-05
موازنه تجاری -1633 2020-04
حساب جاری -931 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.2 2020-05
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
موارد کروناویروس 28973 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1750 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 20213 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 250 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43717 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11962 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3024 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2720 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9568 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1792 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13426 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2020-05
افراد شاغل 4909 2020-04
افراد بیکار 250 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 17.4 2020-03
هزینه های کار 165 2020-03
پست های خالی شغلی 0.84 2020-03
دستمزد 5201 2020-04
حداقل دستمزد 446 2019-12
دستمزد در تولید 4175 2020-04
جمعیت 19.41 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 2020-03
نرخ اشتغال 65.4 2020-03
استخدام تمام وقت 7900 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 498 2019-12
بهره وری 121 2020-03
رشد دستمزد 8.8 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-04
اندازه اصل تورم 2.2 2020-05
قیمت تولید 110 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -2 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-05
تورم مواد غذایی 5.25 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 2.04 2020-07
عرضه پول M0 82623 2020-05
عرضه پول M1 297237 2020-05
عرضه پول M2 445554 2020-05
عرضه پول M3 445554 2020-05
ترازنامه بانک 568272 2020-05
ذخایر ارزی 40269 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 6 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 223834 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.5 2020-04
نرخ وام 2.5 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1633 2020-04
حساب جاری -931 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 2934 2020-04
واردات 4567 2020-04
بدهی خارجی 106556 2020-04
حواله 1137 2019-12
ذخایر طلا 104 2020-03
تولید نفت خام 70 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -132 2020-04
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 34220 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -36765 2020-05
هزینه های دولت 2304 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 2019-12
درآمدهای دولت 49626 2020-05
بدهی های دولت 358742 2019-12
هزینه های مالی 86391 2020-05
درخواست پناهندگی 335 2020-03
ارزیابی اعتبار 55 2020-07
مخارج نظامی 4258 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -38.6 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -27.7 2020-04
تولید صنعتی -17.7 2020-03
استفاده از ظرفیت 73.4 2020-06
تغییرات موجودی انبار -306 2020-03
ثبت خودرو 138996 2020-03
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -9.8 2020-06
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 5222 2019-12
سفارشات کارخانه 5.4 2020-02
استخراج معدن -7.3 2020-03
میزان سفارشات جدید 89.3 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.2 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 2020-05
هزینه های مصرف کننده 43519 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 48237 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.1 2020-04
قیمت گازوئیل 1.03 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 12.2 2020-04
شاخص مسکن 125 2019-12
جواز ساختمان 3062 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 28973 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1750 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 20213 2020-07
تختخوابهای ICU 403 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.