بازارها گذشته مرجع
پول 4.24 2021-10
بازار سهام 12771 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.95 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.9 2021-06
نرخ بیکاری 5.2 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 59.11 2021-10
نرخ تورم 6.29 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11306239 2021-10
نرخ بهره 1.5 2021-10
موازنه تجاری -1729 2021-08
حساب جاری -1194 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 2021-08
نرخ مالیات شرکت 16 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 1503422 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 43039 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1045351 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 249 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44037 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13490 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11665 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28833 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2474 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2192 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9389 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1798 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13899 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2021-08
افراد شاغل 4977 2021-07
افراد بیکار 259 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19.5 2021-06
هزینه های کار 140 2021-06
پست های خالی شغلی 0.79 2021-09
دستمزد 5688 2021-08
حداقل دستمزد 467 2021-09
دستمزد در تولید 4926 2021-08
جمعیت 19.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -9.4 2021-03
نرخ اشتغال 60.8 2021-03
استخدام تمام وقت 7453 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 66.3 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 303 2021-06
بهره وری 134 2021-06
رشد دستمزد 7.6 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 59.11 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11306239 2021-10
موارد کروناویروس 1503422 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 43039 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1045351 2021-10
تختخوابهای ICU 403 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.29 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2021-09
اندازه اصل تورم 2.9 2021-09
قیمت تولید 128 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 15.88 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2021-09
تورم مواد غذایی 4.27 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2021-10
عرضه پول M0 95004 2021-08
عرضه پول M1 379722 2021-08
عرضه پول M2 533282 2021-08
عرضه پول M3 533282 2021-08
ترازنامه بانک 651319 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 46187 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 5 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 250648 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.75 2021-09
نرخ وام 1.75 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1729 2021-08
حساب جاری -1194 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
صادرات 5672 2021-08
واردات 7401 2021-08
بدهی خارجی 135211 2021-08
حواله 896 2021-03
ذخایر طلا 104 2021-06
تولید نفت خام 64.79 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 492 2021-08
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 70331 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.3 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -48612 2021-08
هزینه های دولت 2482 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2020-12
درآمدهای دولت 109956 2021-08
بدهی های دولت 490953 2021-03
هزینه های مالی 158568 2021-08
درخواست پناهندگی 790 2021-02
ارزیابی اعتبار 55 2021-10
مخارج نظامی 5579 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.5 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2021-08
تولید صنعتی 13.6 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75 2021-09
تغییرات موجودی انبار 8780 2021-06
ثبت خودرو 130485 2021-06
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -1.8 2021-09
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 4559 2021-07
سفارشات کارخانه 39 2021-06
استخراج معدن -8.2 2021-03
میزان سفارشات جدید 135 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.7 2021-08
هزینه های مصرف کننده 40337 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 52945 2021-08
قیمت گازوئیل 1.41 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.2 2021-07
شاخص مسکن 134 2021-06
جواز ساختمان 4873 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 95.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.