بازارها گذشته مرجع
پول 4.18 2020-09
بازار سهام 8962 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.35 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.5 2020-06
نرخ بیکاری 5.4 2020-07
نرخ تورم 2.7 2020-08
نرخ بهره 1.5 2020-08
موازنه تجاری -1323 2020-07
حساب جاری -960 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 2020-07
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
موارد کروناویروس 119683 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 4633 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 96158 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 250 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38348 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12568 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2762 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2618 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8038 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1801 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11373 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2020-07
افراد شاغل 4896 2020-07
افراد بیکار 284 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 17.4 2020-03
هزینه های کار 157 2020-06
پست های خالی شغلی 0.71 2020-06
دستمزد 5468 2020-07
حداقل دستمزد 461 2020-09
دستمزد در تولید 4609 2020-07
جمعیت 19.41 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -1.9 2020-06
نرخ اشتغال 65.4 2020-03
استخدام تمام وقت 7706 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 543 2020-06
بهره وری 109 2020-06
رشد دستمزد 2.2 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2020-08
اندازه اصل تورم 2.6 2020-08
قیمت تولید 110 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.75 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-08
تورم مواد غذایی 5.45 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2020-09
عرضه پول M0 83926 2020-08
عرضه پول M1 306970 2020-08
عرضه پول M2 452794 2020-08
عرضه پول M3 452794 2020-08
ترازنامه بانک 571338 2020-08
ذخایر ارزی 41265 2020-08
نسبت ذخیره نقدی 6 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 226965 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.25 2020-07
نرخ وام 2.25 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1323 2020-07
حساب جاری -960 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 5552 2020-07
واردات 6875 2020-07
بدهی خارجی 115489 2020-07
حواله 815 2020-06
ذخایر طلا 104 2020-06
تولید نفت خام 70 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 202 2020-07
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 12986 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -50826 2020-07
هزینه های دولت 2388 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 2019-12
درآمدهای دولت 74416 2020-07
بدهی های دولت 358742 2019-12
هزینه های مالی 125242 2020-07
درخواست پناهندگی 60 2020-04
ارزیابی اعتبار 55 2020-09
مخارج نظامی 4258 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.9 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.3 2020-07
تولید صنعتی -7.2 2020-07
استفاده از ظرفیت 66.9 2020-09
تغییرات موجودی انبار -35857 2020-06
ثبت خودرو 98279 2020-06
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -5.9 2020-08
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 5222 2019-12
سفارشات کارخانه -32.7 2020-05
استخراج معدن -10.3 2020-07
میزان سفارشات جدید 140 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2020-07
هزینه های مصرف کننده 36450 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 49234 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.1 2020-04
قیمت گازوئیل 1.11 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 12.2 2020-07
شاخص مسکن 130 2020-03
جواز ساختمان 4114 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 119683 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 4633 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 96158 2020-09
تختخوابهای ICU 403 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.