Ok
width
height
Romania Government Budget
رومانی دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 35.20 39.20 6.60 در صد [+]
بودجه دولت -3.00 -2.70 0.50 -9.10 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -34749.80 -27172.50 3486.70 -35173.30 RON - میلیون [+]
هزینه های دولت 2555.40 2273.70 3385.10 528.80 RON - میلیون [+]
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 33.60 40.00 33.20 در صد [+]
درآمدهای دولت 137424.60 124771.20 144012.00 3701.40 RON - میلیون [+]
بدهی های دولت 323601.80 314907.90 323601.80 38469.80 RON - میلیون [+]
هزینه های مالی 172174.40 151943.70 174674.20 2850.50 RON - میلیون [+]
مخارج نظامی 4258.00 3622.00 8759.00 1775.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 55.00 [+]
درخواست پناهندگی 225.00 155.00 750.00 45.00 افراد [+]
[+]