Ok
width
height
Romania Part Time Employmentرومانی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.00 در صد Dec 2021
نرخ بیکاری جوانان 22.00 22.00 در صد Dec 2021
هزینه های کار 161.63 113.07 امتیاز Mar 2022
حداقل دستمزد 515.26 466.72 EUR / ماه Mar 2022
جمعیت 19.33 19.41 میلیون Dec 2020
بهره وری 139.05 134.74 امتیاز Mar 2022
قسمت مدت زمان اشتغال 247.00 259.50 هزار Dec 2021
استخدام تمام وقت 7419.40 7429.50 هزار Dec 2021
تغییر اشتغال 0.10 -1.20 در صد Dec 2021

رومانی - قسمت مدت زمان اشتغال
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - قسمت مدت زمان اشتغال.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
247.00 259.50 1458.10 247.00 1998 - 2021 هزار سه ماهه
NSA