قیمت سهام
293.30
تغییر روزانه
-1.87%
سالیانه
-33.16%

قیمت روز سال
Arkema 91.50 -1.46 -1.57% -17.08%
Akzo Nobel 68.88 -0.52 -0.75% -35.35%
Boliden 343.45 3.80 1.12% 3.08%
Corticeira Amorim 10.44 -0.02 -0.19% -9.69%
Givaudan 3,359.00 23.00 0.69% -26.52%
Huhtamäki 38.57 -0.55 -1.41% -13.85%
Mayr Melnhof Karton AG 158.20 2.20 1.41% -11.72%
Mondi 1,533.00 -16.50 -1.06% -25.18%
Outokumpu 4.33 -0.04 -0.92% -26.17%
Sappi Ltd 5,186.00 -4.00 -0.08% 27.70%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 149.20 -3.80 -2.48% -10.36%
Sika AG 246.30 9.00 3.79% -25.50%
Smurfit Kappa Group 37.49 -0.35 -0.92% -23.91%
SSAB 51.92 1.38 2.73% -1.63%
Stora Enso 15.49 -0.20 -1.27% -8.80%
UPM 33.40 0.17 0.51% -4.57%

قیمت روز سال
GB100 7473 -41.20 -0.55% 3.89%