قیمت سهام
100,650.00
تغییر روزانه
0.40%
سالیانه
-37.85%

قیمت روز سال
Gazprom 174.36 0.26 0.15% -40.43%
Lukoil 3,940.50 15.50 0.39% -38.71%
MOL 2,886.00 -68.00 -2.30% 18.77%
Petkim 9.81 0.42 4.47% 64.05%
Rosneft 336.20 3.20 0.96% -39.81%
Surgutneftegas 26.54 -0.21 -0.79% -20.92%
Tatneft 422.60 8.00 1.93% -14.54%
Transneft 100,650.00 400.00 0.40% -37.85%
Tüpras 293.60 1.60 0.55% 191.85%
Ultrapar Participaco 14.16 0.56 4.12% -9.17%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%