قیمت سهام
998.00
تغییر روزانه
0.55%
سالیانه
-28.56%

قیمت روز سال
Ank Bashneft 998.00 5.50 0.55% -28.56%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%