قیمت سهام
38.51
تغییر روزانه
1.29%
سالیانه
-55.67%

قیمت روز سال
Sovkomflot Pao 38.51 0.49 1.29% -55.67%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%