قیمت سهام
13.85
تغییر روزانه
-0.36%
سالیانه
-29.52%

قیمت روز سال
Slavneft' Y 13.85 -0.05 -0.36% -29.52%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%