قیمت سهام
229.00
تغییر روزانه
4.57%
سالیانه
-36.74%

قیمت روز سال
Toyobo 1,009.00 2.00 0.20% -26.35%
Unitika 229.00 10.00 4.57% -36.74%
Citizen Holdings 557.00 5.00 0.91% 29.84%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%