قیمت سهام
8.77
تغییر روزانه
-1.46%
سالیانه
-33.26%

قیمت روز سال
Hongta Securities Co Ltd 8.77 -0.13 -1.46% -33.26%

قیمت روز سال
SHANGHAI 50 2797 9.83 0.35% -13.08%