قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%