ایتالیا - ثبت خودرو - پیش بینی


Italy Car Registrations
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایتالیا تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 108 109 108 108 108 112
شاخص PMI تولید 53.5 54.4 53.2 54.7 55 54.1
شاخص PMI خدمات 52.6 53.6 54.4 55 54.8 53.6
تولید صنعتی 3.6 2.6 2.1 2.5 3.2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 -0.4 0.3 -0.1 0.4 0.2
تولید صنعتی 3.1 4.2 3.8 3.6 3.2 2.5
استفاده از ظرفیت 77.5 78.8 79 79.5 79.4 78.6
میزان سفارشات جدید 124 119 111 115 125 119
سفارشات کارخانه 0.5 1 -0.8 1.1 2.5 0.7
تغییرات موجودی انبار -2374 -604 -604 -604 -604 -604
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -16.7 12.5 19.1 26 24.5 18.1
ثبت خودرو 171379 195000 171000 121000 217000 129000
سرعت اینترنت 9211 9771 9860 10038 10132 10561
آدرس های IP 13315518 13484930 13481285 13479313 13478577 13478686
استخراج معدن -8.1 1 1.2 1.5 2.1 1.4
تولید فولاد 2280 2000 2050 1600 2250 1560
شاخص رقابتی 4.54 4.54 4.54 4.54 4.59 4.64
رتبه رقابتی 43 43 43 43 42 41
پی ام آی مرکب 52.9 55.8 55.2 55 55.4 52.5
ورشکستگی 2945 3000 2500 3800 2900 3400
آسانی کسب و کار 46 45 45 45 44 43
تولید الکتریسیته 22931 26100 24100 25800 26200 24500
شاخص فساد مالی 50 51 51 51 52 53
رتبه فساد مالی 54 53 53 53 52 51
[+]