قیمت سهام
22.13
تغییر روزانه
4.04%
سالیانه
-47.93%

قیمت روز سال
Agilent 132.58 3.70 2.87% -15.30%
Atrion 660.00 23.52 3.70% 3.95%
Avanos Medical Inc 28.21 -0.63 -2.18% -16.88%
Bio-Rad Laboratories 548.49 29.63 5.71% -27.13%
Cerus 5.43 0.34 6.68% -10.69%
Danaher 291.14 5.90 2.07% -6.26%
Integra LifeSciences 55.96 0.99 1.80% -19.41%
Idexx Laboratories 400.29 11.69 3.01% -39.84%
Illumina 227.30 12.50 5.82% -54.79%
Neogen 22.13 0.86 4.04% -47.93%
NanoString Technologies 16.09 2.03 14.44% -71.35%
OraSure Technologies 4.22 1.03 32.29% -62.36%
Pacific Biosciences Of California 7.69 1.03 15.47% -74.25%
Quidel 91.00 4.53 5.24% -28.26%
Rockwell Medical 1.77 0.20 12.74% 162.53%
Sientra 1.30 0.22 20.37% -81.24%
Surmodics 36.67 1.32 3.73% -31.60%
STAAR Surgical 87.44 4.55 5.49% -36.72%
Thermo Fisher Scientific 592.35 11.48 1.98% 10.25%
Utah Medical Products 91.70 1.25 1.38% 5.05%
Meridian Bioscience 32.75 0.18 0.55% 63.59%
Zoetis 174.06 4.51 2.66% -11.83%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%