قیمت روز سال
Akorn 0.13 -0.05 -29.34% -96.66%
Alnylam Pharmaceuticals 159.10 -1.32 -0.82% 116.73%
Omeros 13.57 -0.31 -2.23% -10.78%
PDL BioPharma 2.83 -0.01 -0.35% -12.11%
Pfizer 33.46 -0.29 -0.86% -22.15%

قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%