قیمت سهام
17.26
تغییر روزانه
1.41%
سالیانه
42.29%

قیمت روز سال
AbbVie 140.94 0.69 0.49% 23.94%
Adma Biologics 2.12 0.09 4.43% 38.56%
Agenus 2.67 0.11 4.30% -54.36%
Amgen 252.09 3.73 1.50% 10.50%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
Astrazeneca 66.30 0.41 0.62% 17.12%
Biogen 221.04 3.45 1.59% -34.81%
BioMarin Pharmaceutical 96.00 0.30 0.31% 26.78%
Bristol-Myers Squibb 74.86 -0.10 -0.13% 11.95%
Chimerix 2.51 0.07 2.87% -61.50%
Dynavax Technologies 17.26 0.24 1.41% 42.29%
Gilead Sciences 63.14 1.14 1.84% -9.59%
Glaxosmithkline 38.30 -1.73 -4.32% -6.84%
Idera Pharmaceuticals 0.47 0.02 5.13% -57.38%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Neurocrine Biosciences 106.79 -0.87 -0.81% 23.92%
Minerva Neurosciences 3.42 -0.18 -5.00% 102.37%
Nektar Therapeutics 4.85 0.14 2.97% -66.20%
Novartis 82.51 -0.75 -0.90% -3.27%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
Regeneron Pharmaceuticals 641.49 19.34 3.11% 5.43%
Roche Holding 316.95 -1.40 -0.44% -13.73%
Sarepta Therapeutics 113.07 3.97 3.64% 39.78%
TG Therapeutics 7.96 0.52 6.99% -64.24%
Vertex Pharmaceuticals 295.77 -3.06 -1.02% 51.48%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%