قیمت سهام
466.60
تغییر روزانه
-0.68%
سالیانه
2.78%

قیمت روز سال
Sfi Pao 466.60 -3.20 -0.68% 2.78%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%