قیمت سهام
6.89
تغییر روزانه
0.44%
سالیانه
-22.58%

قیمت روز سال
Zumtobel 6.89 0.03 0.44% -22.58%

قیمت روز سال
ATX 3088 -0.69 -0.02% -15.35%