3149

9.10

تغییر روزانه:

-1.19%

سالیانه:

0.89%

قیمت روز سال
TAIEX 12118 28.42 0.24% 22.54%