قیمت سهام
23.04
تغییر روزانه
0.41%
سالیانه
32.39%

قیمت روز سال
Ashinskiy Metzavod PAO 23.04 0.10 0.41% 32.39%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%