قیمت روز سال
Endo International Ordinary Shares 3.86 -0.05 -1.28% -22.80%

قیمت روز سال
NASDAQ 9489 120.88 1.29% 29.41%
S&P MidCap 400 1763 -9.17 -0.52% -3.24%
S&P 500 3040 14.58 0.48% 10.77%