قیمت روز سال
Couche-Tard 45.22 0.36 0.80% -45.36%
Dollarama 49.91 0.90 1.84% 5.05%
Empire Company 37.59 0.53 1.43% 4.36%
Loblaw Companies 69.90 2.14 3.16% -7.75%
Metro 63.57 3.09 5.11% 8.89%
North West Company 36.41 1.29 3.67% 26.64%
George Weston 99.26 2.86 2.97% -12.09%

قیمت روز سال
TSX 16142 161.12 1.01% -3.90%