قیمت سهام
0.74
تغییر روزانه
0.34%
سالیانه
-4.19%

قیمت روز سال
Paladin Energy Ltd 0.74 0.003 0.34% -4.19%

قیمت روز سال
AUALL 6684 16.50 0.25% -11.83%