قیمت سهام
5,840.00
تغییر روزانه
0.52%
سالیانه
-21.61%

قیمت روز سال
Rkk Energiya IM. S.P. Koroleva Pao 5,840.00 30.00 0.52% -21.61%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%