قیمت سهام
830.00
تغییر روزانه
0.61%
سالیانه
-17.82%

قیمت روز سال
Ob'yedinennye 830.00 5.00 0.61% -17.82%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%