1519

49.55

تغییر روزانه:

-1.69%

سالیانه:

99.40%

قیمت روز سال
TAIEX 12847 -19.58 -0.15% 14.30%