1537

137.50

تغییر روزانه:

-0.72%

سالیانه:

-5.82%

قیمت روز سال
TAIEX 12264 -319.50 -2.54% 12.79%