6971

6,028.00

تغییر روزانه:

-1.65%

سالیانه:

-10.38%

قیمت روز سال
Nisshinbo 736.00 -12.00 -1.60% -15.79%
Konica Minolta 298.00 -5.00 -1.65% -61.84%
Nippon Electric Glass 2,067.00 -23.00 -1.10% -14.97%
Fujikura 303.00 -3.00 -0.98% -25.37%
Minebea 2,021.00 -18.00 -0.88% 12.09%
Oki Electric 1,062.00 -12.00 -1.12% -28.29%
Alps Electric 1,539.00 -20.00 -1.28% -24.78%
Casio Computer 1,671.00 -5.00 -0.30% 1.27%
Kyocera 6,028.00 -101.00 -1.65% -10.38%
Nikon Corporation 707.00 -24.00 -3.28% -49.17%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 23347 -13.17 -0.06% 5.65%