قیمت سهام
4.29
تغییر روزانه
4.89%
سالیانه
7.52%

قیمت روز سال
Adma Biologics 2.12 0.09 4.43% 38.56%
BioCryst Pharmaceuticals 14.76 0.31 2.15% -5.23%
ChemoCentryx 50.87 0.08 0.16% 253.02%
Dynavax Technologies 17.26 0.24 1.41% 42.29%
Halozyme Therapeutics 44.10 0.77 1.78% 8.22%
Immunogen 5.31 0.04 0.76% -8.92%
Insmed 28.21 0.67 2.43% 15.80%
Jazz Pharmaceuticals 157.43 0.88 0.56% 8.56%
Karyopharm Therapeutics 5.20 0.29 5.91% -0.57%
Eli Lilly 304.61 1.59 0.52% 15.34%
MacroGenics 4.98 -0.12 -2.35% -79.84%
MannKind 4.29 0.20 4.89% 7.52%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Minerva Neurosciences 3.42 -0.18 -5.00% 102.37%
Novavax 41.36 1.08 2.68% -82.35%
Novo Nordisk A Fs 107.51 2.91 2.78% 6.73%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
Peregrine Pharmaceuticals 19.27 1.61 9.12% -17.15%
Sanofi 87.67 -7.81 -8.18% 1.20%
Xencor 30.43 1.22 4.18% -4.43%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%