قیمت سهام
41.36
تغییر روزانه
2.68%
سالیانه
-82.35%

قیمت روز سال
Adma Biologics 2.12 0.09 4.43% 38.56%
Agenus 2.67 0.11 4.30% -54.36%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
Astrazeneca 66.30 0.41 0.62% 17.12%
BioCryst Pharmaceuticals 14.76 0.31 2.15% -5.23%
Dynavax Technologies 17.26 0.24 1.41% 42.29%
Geron 2.17 0.10 4.83% 73.60%
Genocea Biosciences 0.01 0.001 7.27% -99.39%
GlaxoSmithKline 1,556.60 -90.20 -5.48% 6.22%
MannKind 4.29 0.20 4.89% 7.52%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Moderna Inc 174.27 3.13 1.83% -54.77%
Minerva Neurosciences 3.42 -0.18 -5.00% 102.37%
Novavax 41.36 1.08 2.68% -82.35%
Novartis 87.43 0.28 0.32% -5.47%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
Peregrine Pharmaceuticals 19.27 1.61 9.12% -17.15%
Cassava Sciences Inc. 19.82 -0.39 -1.93% -81.81%
Sanofi 87.67 -7.81 -8.18% 1.20%
Sarepta Therapeutics 113.07 3.97 3.64% 39.78%
TG Therapeutics 7.96 0.52 6.99% -64.24%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%