چین - شاخص رقابتی

China Competitiveness Index
width
height

چین تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 50.80 51.30 59.20 38.80 نقاط شاخص [+]
شاخص PMI خدمات 53.10 51.50 54.70 50.00 نقاط شاخص [+]
پی ام آی غیر توليدی 54.90 54.20 62.20 50.80 در صد [+]
شاخص PMI تولید 50.00 50.60 52.30 47.20 [+]
تولید صنعتی 6.10 6.00 29.40 -21.10 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.52 0.48 1.32 0.13 در صد [+]
تولید صنعتی 6.10 6.20 11.40 6.00 در صد [+]
میزان سفارشات جدید 52.00 52.20 65.10 32.30 نقاط شاخص [+]
تغییرات موجودی انبار 14186.00 11054.00 14186.00 3.00 CNY-HML [+]
مجموع فروش خودرو 2394100.00 2103400.00 3060271.00 88416.00 [+]
تولید خودرو 2024800.00 1705200.00 2669100.00 215533.00 واحد [+]
ثبت خودرو 2060500.00 1789900.00 2672300.00 213534.00 [+]
سرعت اینترنت 7583.32 6295.74 7583.32 635.70 KBps [+]
آدرس های IP 98862937.00 104032031.00 119094184.00 28818357.00 IP [+]
تولید فولاد 80326.00 81241.00 81241.00 4918.00 هزار تن [+]
استخراج معدن 2.00 1.30 7.90 -3.80 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 76.80 76.50 78.00 72.90 در صد [+]
شاخص رقابتی 5.00 4.95 5.00 4.55 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 27.00 28.00 34.00 26.00 [+]
پی ام آی مرکب 52.10 52.00 53.70 48.00 [+]
تولید سیمان 20018.00 19618.10 23427.00 781.50 ده هزار تن [+]
شاخص فساد مالی 41.00 40.00 41.00 21.60 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 77.00 79.00 100.00 40.00 [+]
سود شرکت سهامی 4424870.00 3903810.00 7518710.00 1617.00 CNY - میلیون [+]
آسانی کسب و کار 78.00 78.00 99.00 78.00 [+]
تولید الکتریسیته 640500.00 640000.00 640500.00 41760.00 گیگاوات ساعت [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - شاخص رقابتی.