Ok
width
height
Current Deposit Interest Rate in Chinaچین گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بهره 3.65 3.65 در صد Sep 2022
نسبت ذخیره نقدی 11.25 11.25 در صد Sep 2022
نرخ بهره بین بانکی 2.66 2.46 در صد Sep 2022
عرضه پول M1 66460.00 66183.23 CNY - میلیارد Aug 2022
عرضه پول M0 9720.00 9650.92 CNY - میلیارد Aug 2022
عرضه پول M2 259510.00 257807.86 CNY - میلیارد Aug 2022
ترازنامه بانک مرکزی 384642.28 385627.47 CNY-HML Aug 2022
ذخایر ارزی خارجی 3055000.00 3104000.00 USD - میلیون Aug 2022
ترازنامه بانک 1250.00 679.00 CNY - میلیارد Aug 2022
وام به بخش خصوصی 24300.00 7561.00 CNY-HML Aug 2022
میزان رشد وام 10.90 11.00 در صد Aug 2022
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 در صد Aug 2022
نرخ بهره معکوس 2.00 2.00 در صد Sep 2022
تزریق نقدینگی از طریق Reverse Repo 2.00 2.00 CNY - میلیارد Sep 2022
وام به بانک 2073973.65 2061068.91 CNY-HML Aug 2022
نرخ وام 4.35 4.35 در صد Oct 2021

چین - نرخ بهره سپرده
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - نرخ بهره سپرده.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
0.35 0.35 3.15 0.35 1990 - 2022 در صد ماهیانه
NSA