قیمت روز سال
Astellas Pharma 2,014.50 -29.00 -1.42% 11.73%
AbbVie 140.94 0.69 0.49% 23.94%
Agios Pharmaceuticals 28.22 0.85 3.11% -35.70%
Amgen 252.09 3.73 1.50% 10.50%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
Bluebird Bio 5.93 0.43 7.82% -68.89%
Bristol-Myers Squibb 74.86 -0.10 -0.13% 11.95%
Emergent BioSolutions 30.50 0.78 2.62% -49.55%
Exelixis 19.50 -1.56 -7.41% 11.75%
Halozyme Therapeutics 44.10 0.77 1.78% 8.22%
Heron Therapeutics 4.70 0.59 14.36% -59.09%
Immunogen 5.31 0.04 0.76% -8.92%
Karyopharm Therapeutics 5.20 0.29 5.91% -0.57%
Eli Lilly 304.61 1.59 0.52% 15.34%
MacroGenics 4.98 -0.12 -2.35% -79.84%
Nektar Therapeutics 4.85 0.14 2.97% -66.20%
Novartis 87.43 0.28 0.32% -5.47%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
Regeneron Pharmaceuticals 641.49 19.34 3.11% 5.43%
Roche Holding 316.95 -1.40 -0.44% -13.73%
Seattle Genetics 175.65 0.05 0.03% 11.64%
Sanofi 45.20 -3.46 -7.11% -10.76%
Intrexon 2.42 0.11 4.76% -60.59%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%