قیمت سهام
5.16
تغییر روزانه
1.68%
سالیانه
-11.73%

قیمت روز سال
Banco Do Brasil 42.83 1.09 2.61% 45.19%
BB Seguridade 30.48 0.19 0.63% 47.82%
Banco Bilbaoizcaya Argentaria 4.86 0.01 0.10% -29.33%
Barclays 8.49 0.04 0.41% -18.10%
Bbva Banco Frances 2.81 -0.002 -0.08% -13.07%
Banco Macro 13.03 -0.05 -0.38% -10.20%
Bank Of Montreal 132.06 1.74 1.34% 2.59%
Bank of Nova Scotia 80.09 0.38 0.47% -1.09%
Bolsa Mexicana de Valores 37.86 0.36 0.96% -7.23%
Banco BTG Pactual SA 26.06 0 0% -12.23%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 10.72 -0.01 -0.09% -11.84%
Banco Santander Brasil 6.00 0.05 0.76% -22.55%
Santander Mexico Fincl Gp Sab Decv 5.37 0.26 5.09% -9.29%
BM&F Bovespa 12.36 0.21 1.73% -15.57%
Citigroup 54.15 0.15 0.28% -25.93%
Cielo 5.28 0.17 3.33% 67.09%
Canadian Imperial Bank Of Commerce USA 52.18 0.01 0.02% -56.18%
Powershares Db Agriculture Fund 20.56 -0.06 -0.29% 6.64%
Powershares Db Oil Fund 17.33 -0.31 -1.76% 38.53%
Banorte 121.54 0.18 0.15% -6.57%
Grupo Financiero Galicia 7.88 0.03 0.38% -7.08%
Hdfc Bank 65.60 0.60 0.92% -12.65%
Icici 22.22 0.33 1.48% 14.39%
Ing Groep 9.77 -0.21 -2.06% -28.51%
Brasil RE (Instituto de Resseguros do Brasil 2.31 0.01 0.43% -58.90%
Itaúsa 9.44 0.12 1.29% -17.21%
Itau Unibanco 5.16 0.09 1.68% -11.73%
Kb Financial 40.14 -0.20 -0.50% -12.17%
Lloyds Banking 2.21 -0.02 -0.68% -13.19%
Mizuho Financial 2.42 0 0% -18.79%
Royal Bank of Canada 127.46 0.57 0.45% -2.75%
Banco Santander 2.68 0.04 1.48% -18.02%
Shinhan Financial 27.80 -0.21 -0.75% -17.97%
Silver Trust 19.74 0.24 1.23% -13.76%
Sumitomo Mitsui Financial 6.27 0.02 0.32% -11.32%
TD Bank 85.96 0.63 0.74% -0.19%
US Bancorp 48.57 0.13 0.27% -16.58%
United States Commodity Index Fund Etv 55.49 -0.38 -0.68% 37.32%
XP Inc 19.08 0.31 1.65% -59.76%