قیمت سهام
32.12
تغییر روزانه
-1.65%
سالیانه
-47.20%

قیمت روز سال
Acadia Pharmaceuticals 16.96 0.36 2.17% -1.62%
Agios Pharmaceuticals 27.41 -0.90 -3.18% -38.61%
Akebia Therapeutics 0.42 0.003 0.63% -83.72%
ALKERMES 26.45 -0.15 -0.56% -9.08%
Alnylam Pharmaceuticals 228.15 -2.86 -1.24% 13.93%
Amgen 253.15 2.07 0.82% 9.49%
Biogen 219.64 -2.74 -1.23% -37.21%
Bluebird Bio 6.58 -0.25 -3.66% -64.85%
BioMarin Pharmaceutical 95.03 -1.91 -1.97% 24.45%
Exelixis 19.51 0.11 0.57% 2.68%
Intercept Pharmaceuticals 18.07 -0.12 -0.66% 31.71%
Incyte Corp 74.96 -0.32 -0.43% -0.93%
Ionis Pharmaceuticals 44.32 -0.09 -0.20% 14.34%
Intra Cellular Therapies 53.81 1.28 2.44% 77.18%
MacroGenics 4.51 -0.46 -9.26% -81.10%
Neurocrine Biosciences 106.11 -1.28 -1.19% 15.58%
Nektar Therapeutics 4.68 -0.23 -4.68% -65.76%
Prothena 32.12 -0.54 -1.65% -47.20%
Ultragenyx Pharmaceutical 49.31 -1.89 -3.69% -44.41%
Regeneron Pharmaceuticals 648.70 5.41 0.84% 2.07%
Seattle Genetics 170.52 1.99 1.18% 6.76%
Vertex Pharmaceuticals 303.00 -2.53 -0.83% 55.57%
Immunic Inc. 5.09 -0.40 -7.29% -47.20%
Xoma 18.00 -1.03 -5.41% -33.85%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%