قیمت سهام
9.19
تغییر روزانه
-0.11%
سالیانه
35.75%

قیمت روز سال
Abu Dhabi Islamic 8.02 0.02 0.25% 43.21%
Aldar Properties 4.87 0.04 0.83% 30.91%
National Bank 19.20 0.20 1.05% 16.65%

قیمت روز سال
ADX General 9592 33.23 0.35% 46.49%