قیمت سهام
19.26
تغییر روزانه
2.88%
سالیانه
16.16%

قیمت روز سال
Absa Group Ltd 16,856.00 47.00 0.28% 18.02%
Abu Dhabi Commercia 9.53 0.13 1.38% 40.15%
Abu Dhabi Islamic 8.04 -0.04 -0.50% 42.30%
Aldar Properties 4.89 -0.02 -0.41% 32.16%

قیمت روز سال
ADX General 9682 137.77 1.44% 48.65%