قیمت سهام
36,200.00
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-22.98%

قیمت روز سال
Akb Primor'ye Pao 36,200.00 0 0% -22.98%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%