قیمت روز سال
Acadia Pharmaceuticals 16.96 0.36 2.17% -1.62%
Akebia Therapeutics 0.42 0.003 0.63% -83.72%
ALKERMES 26.45 -0.15 -0.56% -9.08%
Alnylam Pharmaceuticals 228.15 -2.86 -1.24% 13.93%
Amarin 1.67 0 0% -70.23%
ANI Pharmaceuticals 38.01 0.17 0.45% 33.37%
BioMarin Pharmaceutical 95.03 -1.91 -1.97% 24.45%
Coherus Biosciences 13.39 -0.48 -3.46% -8.73%
Chimerix 2.68 -0.08 -2.90% -57.39%
Emergent BioSolutions 29.39 -1.11 -3.64% -53.10%
Exact Sciences 41.11 -3.13 -7.08% -56.07%
Exelixis 19.51 0.11 0.57% 2.68%
Glaxosmithkline 35.26 0.31 0.89% -16.70%
Heron Therapeutics 5.37 0 0% -49.86%
Intercept Pharmaceuticals 18.07 -0.12 -0.66% 31.71%
Immunogen 5.94 0.11 1.89% 11.44%
Ionis Pharmaceuticals 44.32 -0.09 -0.20% 14.34%
Ironwood Pharmaceuticals 12.01 0.10 0.84% -10.71%
Jazz Pharmaceuticals 158.72 -1.54 -0.96% 15.13%
Lonza Group 558.40 -11.20 -1.97% -24.38%
Lexicon Pharmaceuticals 3.28 -0.15 -4.37% -5.75%
Merck & Co 90.59 -0.01 -0.01% 16.45%
Moderna Inc 167.96 -8.82 -4.99% -58.20%
Myriad Genetics 26.91 -0.97 -3.48% -19.79%
Neurocrine Biosciences 106.11 -1.28 -1.19% 15.58%
Nektar Therapeutics 4.68 -0.23 -4.68% -65.76%
Opko Health 2.59 -0.02 -0.77% -30.38%
Pacira 57.95 0.22 0.38% 0.47%
Pfizer 49.86 0.11 0.22% -1.11%
PTC Therapeutics 51.86 -1.06 -2.00% 32.19%
Sanofi 86.59 1.47 1.73% -3.02%
Seattle Genetics 170.52 1.99 1.18% 6.76%
Sarepta Therapeutics 107.83 -1.21 -1.11% 38.44%
Teva Pharmaceutical Industries 11.03 -0.17 -1.52% 16.35%
United Therapeutics 221.66 3.30 1.51% 8.80%
Vanda Pharmaceuticals 10.45 -0.04 -0.38% -36.28%
Xoma 18.00 -1.03 -5.41% -33.85%

قیمت روز سال
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%
US400 2635 16.29 0.62% -2.13%