قیمت سهام
1.36
تغییر روزانه
3.44%
سالیانه
5.45%

قیمت روز سال
Barclays 158.94 4.86 3.15% -9.09%
Lloyds Banking Group 43.40 1.09 2.56% -8.10%
Royal Bank 221.50 2.40 1.10% 6.64%

قیمت روز سال
ISEQ 6479 154.62 2.44% -22.63%