600837

14.68

تغییر روزانه:

-0.47%

سالیانه:

2.95%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%
SHANGHAI 50 3364 0.89 0.03% 13.16%