قیمت روز سال
Takeda 3,782.00 34.00 0.91% 2.97%
Acadia Pharmaceuticals 16.15 -0.07 -0.43% -11.89%
Acorda Therapeutics 0.44 -0.01 -2.07% -86.90%
Agios Pharmaceuticals 28.22 0.85 3.11% -35.70%
Akebia Therapeutics 0.42 0.01 2.77% -83.82%
Alnylam Pharmaceuticals 232.00 8.63 3.86% 14.37%
Anika Therapeutics 23.00 0.44 1.95% -43.11%
Arrowhead Research 46.96 1.51 3.32% -20.34%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
Bluebird Bio 5.93 0.43 7.82% -68.89%
Bristol-Myers Squibb 74.86 -0.10 -0.13% 11.95%
Clovis Oncology 1.56 0.29 22.83% -67.57%
Enanta Pharmaceuticals 67.89 -0.38 -0.56% 47.75%
Esperion Therapeutics 6.41 -0.02 -0.31% -54.47%
Halozyme Therapeutics 44.10 0.77 1.78% 8.22%
Heron Therapeutics 4.70 0.59 14.36% -59.09%
Intercept Pharmaceuticals 16.70 0.04 0.24% 9.36%
Insmed 28.21 0.67 2.43% 15.80%
J&J 170.67 0.49 0.29% -1.80%
Ligand Pharmaceuticals 106.09 3.40 3.31% -3.20%
Eli Lilly 304.61 1.59 0.52% 15.34%
Lexicon Pharmaceuticals 2.78 0.22 8.59% -24.46%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Moderna Inc 174.27 3.13 1.83% -54.77%
Minerva Neurosciences 3.42 -0.18 -5.00% 102.37%
Novartis 87.43 0.28 0.32% -5.47%
Puma Biotechnology 3.57 -0.08 -2.19% -50.49%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
PTC Therapeutics 53.71 1.99 3.85% 33.54%
Ultragenyx Pharmaceutical 52.16 0.79 1.54% -43.76%
Sanofi 87.67 -7.81 -8.18% 1.20%
Sangamo BioSciences 5.85 0.61 11.64% -42.25%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3,636.00 -47.00 -1.28% 10.25%
Veracyte 25.96 1.83 7.58% -39.61%
Vanda Pharmaceuticals 10.55 0.28 2.73% -34.72%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%