قیمت روز سال
Potlatch 28.62 0.85 3.06% -26.20%
Universal Forest Products 36.85 0.42 1.15% 15.70%
Weyerhaeuser 17.10 1.76 11.47% -36.88%

قیمت روز سال
NASDAQ 7887 -25.98 -0.33% -0.28%
S&P MidCap 400 1463 19.36 1.34% -24.90%
Russell 2000 1139 0.39 0.03% -27.86%