قیمت روز سال
Potlatch 38.15 0.12 0.32% -5.59%
Universal Forest Products 45.75 0.37 0.77% 22.46%
Weyerhaeuser 22.54 0.35 1.57% -14.72%

قیمت روز سال
NASDAQ 10433 226.02 2.21% 28.84%
S&P MidCap 400 1797 18.41 1.03% -7.71%
Russell 2000 1442 11.02 0.77% -7.59%