قیمت سهام
120.98
تغییر روزانه
-1.35%
سالیانه
-21.68%

قیمت روز سال
Adobe Systems 437.82 -9.74 -2.18% -30.15%
Autodesk 228.20 -5.44 -2.33% -29.46%
Akamai 95.72 -2.36 -2.41% -14.70%
Amazon 142.10 -2.68 -1.85% -11.22%
Arista Networks 129.46 -0.45 -0.35% 43.02%
BOX 30.62 -0.40 -1.29% 22.28%
Check Point Software Technologies 123.37 -2.43 -1.93% 0.52%
Salesforce.com 187.96 -1.63 -0.86% -25.18%
Cisco Systems 46.66 -0.11 -0.24% -15.39%
Citrix Systems 103.13 -0.09 -0.09% 0.66%
Commvault Systems 59.06 -0.87 -1.45% -20.77%
Facebook | Meta 174.68 -4.88 -2.72% -50.86%
Mandiant Inc 22.88 0 0% 35.06%
Fortinet 51.93 -1.01 -1.91% -11.30%
HP 34.31 -0.19 -0.55% 21.58%
IBM 137.79 1.23 0.90% -1.20%
Intuit 478.30 -9.88 -2.02% -10.26%
MongoDB Inc 361.68 -12.74 -3.40% -1.33%
Microsoft 291.32 -1.39 -0.47% 0.20%
ServiceNow 488.76 -7.98 -1.61% -16.01%
NetApp 73.37 -1.40 -1.87% -7.91%
Oracle 79.25 -0.27 -0.34% -10.90%
Palo Alto Networks 514.58 -10.18 -1.94% 42.01%
Splunk 109.58 -3.75 -3.31% -22.95%
NortonLifeLock Inc. 23.80 -0.41 -1.69% -7.43%
Teradata 35.04 -0.63 -1.77% -32.46%
VMware 120.98 -1.66 -1.35% -21.68%
Varonis Systems 29.88 -1.41 -4.51% -47.51%
Zoom 102.38 -6.81 -6.24% -69.97%