قیمت روز سال
AbbVie 140.94 0.69 0.49% 23.94%
Acorda Therapeutics 0.44 -0.01 -2.07% -86.90%
Amgen 252.09 3.73 1.50% 10.50%
Anika Therapeutics 23.00 0.44 1.95% -43.11%
Arrowhead Research 46.96 1.51 3.32% -20.34%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
BioCryst Pharmaceuticals 14.76 0.31 2.15% -5.23%
Biogen 221.04 3.45 1.59% -34.81%
Bristol-Myers Squibb 74.86 -0.10 -0.13% 11.95%
Clovis Oncology 1.56 0.29 22.83% -67.57%
Enanta Pharmaceuticals 67.89 -0.38 -0.56% 47.75%
Gilead Sciences 63.14 1.14 1.84% -10.92%
GlaxoSmithKline 1,528.38 -28.22 -1.81% 4.30%
Halozyme Therapeutics 44.10 0.77 1.78% 8.22%
Heron Therapeutics 4.70 0.59 14.36% -59.09%
Intercept Pharmaceuticals 16.70 0.04 0.24% 9.36%
Incyte Corp 74.13 0.40 0.54% 1.69%
Insmed 28.21 0.67 2.43% 15.80%
Ionis Pharmaceuticals 46.11 1.85 4.18% 20.68%
J&J 170.67 0.49 0.29% -1.80%
Karyopharm Therapeutics 5.20 0.29 5.91% -0.57%
Ligand Pharmaceuticals 106.09 3.40 3.31% -3.20%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Marinus Pharmaceuticals 5.93 0.46 8.41% -52.94%
Neurocrine Biosciences 106.79 -0.87 -0.81% 23.92%
Novartis 82.09 -0.42 -0.51% -3.76%
Novavax 41.36 1.08 2.68% -82.35%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
PTC Therapeutics 53.71 1.99 3.85% 33.54%
Roche Holding 317.90 0.95 0.30% -13.47%
Sarepta Therapeutics 113.07 3.97 3.64% 39.78%
Vertex Pharmaceuticals 295.77 -3.06 -1.02% 51.48%
Immunic Inc. 5.14 0.12 2.39% -45.49%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%